Ögonlaser – LASIK (under 45)

För Dig som är yngre än 45 rekommenderar vi olika typer av ögonlaserbehandlingar för att eliminera Ditt synfel. Det modernaste sättet med minst besvär och snabbast återhämtning är inLASIK (FS LASIK). I de fall där av olika anledningar detta ingrepp inte är passande så använder vi LASEK-metoden. Vid grava synfel eller tunna hornhinnor rekommenderar vi ICL operationen.

inLASIK (FS LASIK)

Säkraste lösningen vid operationer med ögonlaser. inLASIK© är ett koncept som innefattar förutom en till fullo laserstyrd operation även Novius värderingarna för säkerhet, precision och kvalitet.

Traditionell LASIK använder ett instrument som kallas mikrokeratom som hyser ett knivblad för skapandet av fliken i det första steget av operationen. Därefter lyfts fliken och hornhinnan formas om med EXIMER lasern. Fliken läggs tillbaka.

Med inLASIK© skapas fliken med en laserstråle genererad av IntraLase FS (FS står för Femto Second) Laser. Det skärs inte i vävnaden utan vävnaden skiktas av laserstrålen. Därefter lyfts fliken och hornhinnan formas om med EXIMER lasern och fliken läggs tillbaka som vid traditionell LASIK.

LASEK-sprit

LASEK

LASEK är ett akronym och betyder Laser-Assisted Sub-Epithelial Keratectomy . Denna laseroperation görs på ögats yta. Efter avlägsnandet av hornhinnans yttersta skikt med hjälp av svag alkohollösning, elimineras det befintliga synfelet med hjälp av lasern som tar bort en liten del av vävnaden genom avdunstning.

Övriga ögonlaserbehandlingar

Ögonlaser för behandling av synfel har använts i mer än 20 år. Metoderna har utvecklats och förfinats. På den här sidan beskriver vi de metoder som har använts tidigare men som inte längre är lika populära.

Kontakta oss
Kontakta oss om du har några frågor eller vill ha mer information om vilken metod som passar dig bäst.

Telefon: 0200 12 01 01
Epost: info@novius.se

Det senaste tillskottet i vårt ögonlaserinstrumentarium är en Wave Light EX500 (se filmen). Denna ögonlaser behandlar med extrem snabbhet (1.4 sek/dioptri) vilket leder till snabbare återhämtning och mindre besvär för patienten, använder en sluten krets för kopplingen mellan undersökningsutrustningen och ögonlasern vilket eliminerar risken för mänskliga fel samtidigt som behandlingen positionseras med hjälp av ett avancerat system för igenkännande av regnbåghinnans struktur och har marknadens snabbaste ”eye tracker” en mekanism som säkerställer behandlingens exakta centrering oberoende av ögats rörelser.